ODVETNIŠKA PISARNA
mag. Alja Markovič Čas

ODVETNIŠKA PISARNA

mag. ALJA MARKOVIČ ČAS

Odvetnica . Attorney At Law

 

Celovit strateški pristop v kompleksnih zadevah,
ki vključujejo različna pravna področja.

 

Kontaktni podatki:
+386 (0)1 244 23 15
gsm: +386 (0)41 823 875
info@markovic-cas.si

Uradne ure:
ponedeljek – četrtek 9:00 – 17:00
petek 9:00 – 13:00

Področja našega dela

 • Gospodarsko pravo, statusno in korporacijsko pravo
 • Stečajni postopki in prisilne poravnave
 • Javna naročila
 • Obligacijsko oz. pogodbeno pravo
 • Odškodninsko pravo
 • Dedno pravo
 • Stvarno pravo
 • Družinsko pravo
 • Zemljiškoknjižni postopki
 • Nepremičninsko pravo
 • Gradbeno pravo
 • Delovno in socialno pravo
 • Izvršilni postopki in izterjava
 • Upravno pravo
 • Ustavno pravo
 • Priprava dokumentacije za javne razpise
 • Pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev
 • Prekrškovno pravo
 • Področje prevzemov in združitev (M&A), nakupov podjetij in skrbni pregledi poslovanja
 • Bančno in zavarovalno pravo
 • Pravo finančnih instrumentov
 • Konkurenčno pravo
Odvetnica mag. Alja Markovič Čas

Poljanski nasip 8
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 (0)1 244 23 15
gsm:  +386 (0)41 823 875
E-mail: info@markovic-cas.si

Vse pravice pridržane
© Odvetniška pisarna
mag. Alja Markovič Čas, odvetnica

Iskanje najboljših rešitev, ki temeljijo na individualnem obravnavanju vsake stranke.

9 + 4 =

ID za DDV: SI 560 56 176
Matična številka: 2387395
Transakcijski račun št: IBAN SI56 1010 0004 4816 420, odprt pri Banki Intesa Sanpaolo d. d., Slovenija.

Fiduciarni račun odvetniške pisarne št. IBAN SI56 1010 0004 6895 809, odprt pri Banki Intesa Sanpaolo d.d., Slovenija.

Odvetnica mag. Alja Markovič Čas je vpisana v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije z dnem 7. 5. 2008, pod št. 1441/07.

Stečajna upraviteljica mag. Alja Markovič Čas je vpisana v imenik stečajnih upraviteljev pri Zbornici upraviteljev Slovenije pod št. L 13/2010.

Odvetniška pisarna z dolgoletno tradicijo

Odvetniška pisarna odvetnice mag. Alje Markovič Čas je začela delovati maja 2008. Kmalu po zaključeni odvetniški karieri odvetnika Ivana Markoviča, uglednega pravnika, z upokojitvijo, je v odvetniške vode vstopila tudi njegova hči mag. Alja Markovič Čas, ki se je v svoji karieri, med drugim, izpopolnjevala tudi v njegovi odvetniški pisarni. Odvetnica mag. Alja Markovič Čas, ki je tudi stečajna upraviteljica, zagotavlja svojim strankam učinkovit pristop pri reševanju njihovih pravnih in poslovnih vprašanjih. S svojimi izkušnjami na področju vodenja stečajnih postopkov, trga vrednostnih papirjev, bančništva, civilnega in gospodarskega prava, pravnim in fizičnim osebam, skupaj s strokovnimi sodelavci z različnih področij, zagotavlja celovit pristop v njihovih zadevah, ki vključuje pravna in druga področja in temelji na visoki strokovnosti, razumevanju prakse, iskanju najboljših rešitev ter individualnemu obravnavanju stranke.