Odvetnica mag. Alja Markovič Čas

odvetnica in stečajna upraviteljica

odvetnica magistra alja markovič čas

Izobrazba:

 • Strokovni izpit za opravljanje funkcije (stečajnega) upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije
 • Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta v Mariboru – znanstveni magisterij iz gospodarskega prava
 • Pravniški državni izpit
 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta v Ljubljani

 

Tuji jeziki:

 • angleški
 • hrvaški
 • srbski
 • nemški

Izkušnje:

 • Namestnica direktorja in vodja pravnega sektorja, članica strokovnega sveta v Agenciji za trg vrednostnih papirjev.
 • Direktorica pravne pisarne v SKB Banki, d.d.
 • Vodja sektorja za privatizacijo v Sektorju za privatizacijo pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
 • Direktorica splošno pravnega sektorja v Vodno gospodarskem podjetju Hidrotehnik.
 • Odvetniška pisarna Ivan Markovič.
 •  Višje sodišče v Ljubljani.